Evnetestning

At forstå, hvor hurtigt og effektivt nogle personer kan indlære nye informationer er vigtig viden i jeres ansættelsesbeslutninger og kan hjælpe jer med at sammensætte individuelle udviklingsprogrammer.

Evnetestning

At forstå, hvor hurtigt og effektivt nogle personer kan indlære nye informationer er vigtig viden i jeres ansættelsesbeslutninger og kan hjælpe jer med at sammensætte individuelle udviklingsprogrammer.

 • Forstå, hvordan man udvikler sig gennem træning
 • Sørg for, at jeres medarbejdere bliver tilstrækkeligt udfordret
 • Identificer potentielle ledere, der har evnerne til at drive forandringsprocesser
 • Mål mental kapacitet
 

Anmod om en demo


GIA video thumbnail resized

Thomas evnetest

Hvor lang tid vil det tage for en ny medarbejder at sætte sig ind i og forstå, hvad det nye job handler om og fungere effektivt i jobrollen? General Intelligence Assessment (GIA) er en kognitiv evnetest, der er en præcis indikator for dette.

Sådan fungerer vores kognitive evnetest

Thomas General Intelligence Assessment(GIA) måler en testpersonens evner indenfor 5 nøgleområder; Ræsonnement, Opfattelseshastighed, Talhastighed & nøjagtighed, Sproglig forståelse og Spatial visualisering

5 online deltest

GIA består af 5 onlinebaserede deltest, herunder Ræsonnement, Opfattelseshastighed, Talhastighed & -nøjagtighed, Sproglig forståelse og Spatial visualisering

Detaljeret indsigt

Få en detaljeret forståelse af en ansøgers eller medarbejders mentale kapacitet. Find ud af, hvor hurtigt de kan sætte sig ind i og forstå rammerne for et nyt job, en ny opgave eller en ny organisatorisk struktur

Forstå General Intelligence begrebet

Den samlede vægtede percentil er en indikator for en ansøgers generelle intelligens, med fokus på personens træningsevne, mental proceshastighed, koncentrationsevne og potentiale for udvikling.

General Intelligence Assessment Report

Assessment information

Type: Evner

Format: 5 deltest

Tidsforbrug: 30-45 minutter

Træning: GIA certificering

Validering: Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychological 'Associations

Vi ville simpelthen ikke være, hvor vi er i dag uden GIA fra Thomas International. De informationer som værktøjet giver, er uvurderlige.

- Simon Bastin-Mitchell, Commercial Manager
Silverlake_Logo

Vi ville simpelthen ikke være, hvor vi er i dag uden GIA fra Thomas International. De informationer som værktøjet giver, er uvurderlige.

- Simon Bastin-Mitchell, Commercial Manager
Silverlake_Logo

Vi ville simpelthen ikke være, hvor vi er i dag uden GIA fra Thomas International. De informationer som værktøjet giver, er uvurderlige.

- Simon Bastin-Mitchell, Commercial Manager
Silverlake_Logo

Baggrund & Teori

General Intelligence Assessment (GIA), blev udviklet over 15 år af Dr. Peter Dann i Human Assessment Laboratory på University of Plymouth. Thomas integrerede GIA i sin produktpakke i 2006.

Intelligens indeholder i sin grunddefinition både flydende og krystalliserede intelligenskomponenter (Horn & Cattell, 1966):

Flydende intelligens (rendyrket intellektuel proceshastighed) - grundlæggende intellektuelle processer som f.eks. mental manipulering af abstrakte koncepter, generaliseringer og logiske sammenhænge (Carroll, 1993). Flydende intelligens er relevant i relation til at løse nye problemtyper, anvendelse af logik i nye situationer og identificere mønstre. Krystalliseret intelligens (indlærte faktorer - erfaring) - verbal, mekanisk, numerisk evne etc. Krystalliseret intelligens er evnen til at bruge indlært viden og erfaring.

GIA er en intelligensmåling, designet og teoretisk understøttet af Carroll ' s taksonomi / klassificering af komponenter af kognitive evner, såkaldte 'g-faktor' , der også benævnes generel intelligens (Spearman's & andres generelle faktor for mental præstation). GIA programmet har dog mere fokus på flydende intelligensdelen og måler grundlæggende kognitive evner (mental opfattelseshastighed, verbalt ræsonnement etc.). Samlet set forudsiger GIA personens træningsevne.

GIA vurderer, hvor hurtigt et individ kan behandle informationer i hovedet, samt evnen til at indlære nyt stof, udvikle nye færdigheder og arbejdsmetoder. Denne generelle intelligens assessment, som GIA repræsenterer, finder anvendelse i relation til en række forskellige formål: rekruttering, udvælgelse, fastholdelse, udvikling, ledelse, identificering af uddannelsesbehov, karrierevejledning og benchmarking.

GIA blev udviklet som et grundlæggende testprogram til at måle kognitive evner i det britiske forsvars rekrutteringsprocesser, kendt som British Army Recruit Battery (BARB). Ansvaret for den fortsatte udvikling af GIA programmet lå herefter hos Human Assessment Laboratory, der bl.a. havde fokus på at anvende avanceret computerteknologi i forskning og udvikling af en sikker og pålidelig item-genereringsmodel. (Irvine , Dann & Anderson, 1990). GIA blev udviklet ud fra de samme teoretiske principper som BARB. Thomas International integrerede GIA i sin produktportefølje i 2006.

Thomas International General Intelligence Assessment

Thomas International HTPI behavioural assessment

Format for vores kognitive evnetest

Thomas General Intelligence Assessment består af fem onlinebaserede deltest der måler basale kognitive evner (dvs. evner, der er afhængige af processer som tanke, sprog, beslutningstagning, læring og hukommelse).

Hver af de fem deltest bygger på én bestemt type opgave og alle spørgsmålene i en given test har samme sværhedsgrad. Den individuelle score bestemmes herefter af hastigheden og nøjagtigheden af testpersonens svar. Resultaterne sammenlignes derefter med en population (normgruppe) for at bestemme, om præstationen er lavere, højere eller på linje med størstedelen af denne population.

Den samlede vægtede score er et mål for individets ’træningsevne’, hvor hver af de 5 deltest måler en specifik kognitiv funktion (beskrevet nedenfor):

Opfattelseshastighed: Denne deltest måler, hvor god personen er til at opfatte unøjagtigheder i skriftligt materiale, tal og diagrammer, evnen til at ignorere irrelevant information, evnen til at genkende ligheder og forskelle og fejlkontrol. Tester hastigheden i semantisk afkodning og sammenligning.

Ræsonnement: Denne deltest måler evnen til at foretage konklusioner, evnen til at ræsonnere ud fra givne informationer og til at drage logisk korrekte konklusioner. Denne test vurderer endvidere individets evne til at opbevare information i korttidshukommelsen og løse problemer ud fra de givne informationer.

Talhastighed & -nøjagtighed: Dette er en test af numerisk smidighed, numerisk manipulation og et mål for den grundlæggende numeriske ræsonnementsevne. Den måler i hvor høj grad, en person kan arbejde komfortabelt og sikkert med kvantitative koncepter.

Spatial visualisering: Denne deltest måler evnen til at skabe og manipulere mentale billeder i hovedet. Deltesten korrelerer med test af mekanisk ræsonnementsevne og vurderer individets evne til at bruge mental visualiseringsevne til at sammenligne figurer. Det relaterer sig til evnen til at arbejde i miljøer, hvor visualiseringsevner kræves for at forstå og udføre opgaver.

Sproglig forståelse: Denne deltest afdækker ordkendskab og ordforråd. Den vurderer forståelsen af et stort antal ord fra tale og skrift og evnen til at identificere de ord, der har lignende eller modsatte betydninger. Den vurderer evnen til at arbejde i miljøer, hvor der kræves en klar forståelse af skriftlige eller talte instruktioner.

Thomas International HTPI behavioural assessment

Reliabilitet & Validitet

Thomas GIA har været genstand for en omfattende videnskabelig testning for at fastlægge validitet og reliabilitet som en psykologisk konstruktion. Undersøgelser har påvist, at GIA er et konsistent og validt mål for træningsevne eller træningskapacitet hos individer.

GIA er registreret i British Psychological Society (BPS), efter forudgående auditering efter de tekniske kriterier, der er fastsat af European Standing Committee on Tests and Testing, part of the European Federation of Psychologists' Associations.

TEIQue Reliability and Validity

Tilslut jer de tusinder af organisationer, der bruger Thomas-løsningerne for at få det bedste ud af medarbejderne.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er evnetestning?
  Evnetestning, kendt som måling af individets opfattelseshastighed eller kognitive evner, måler, hvor hurtigt og præcist en ansøger eller medarbejder kan udføre specifikke opgaver, og hvordan de vil reagere på en række forskellige situationer, hvor der skal indlæres nye informationer eller arbejdsprocedurer
 • Hvilke typer evnetests findes på markedet?

  Evnetest findes i mange former og med forskellige fokusområder, fordi forskellige kvalifikationer kræves til forskellige jobroller. De kan overordnet opdeles i to kategorier: verbale og non-verbale.

  Verbale evnetest, herunder mundtlig ræsonnement og logisk dømmekraft, vurderer individets evne til at analysere verbale data og tage korrekte beslutninger. Non-verbale test inkluderer typisk numerisk ræsonnement eller deduktiv ræsonnement, der indikerer evne til at håndtere numeriske data, afkode mønstre og udføre problemløsning.

  Thomas GIA programmet General Intelligence Assessment måler en blanding af verbale og non-verbale evner: Ræsonnement, Opfattelseshastighed/evne, Talhastighed & nøjagtighed, Sproglig forståelse og Spatial visualisering.

 • Hvad er formålet med at ansøgere og medarbejdere udfylder en evnetest?

  I en jobmæssig sammenhæng kan evnetest give en detaljeret forståelse af, hvor hurtigt en person vil tilpasse sig en ny jobrolle, en forandret kultur eller nye systemer. At forstå, hvor hurtigt en ansøger eller medarbejder kan indlære ny information, er et stærkt bidrag til rekrutteringsprocesser og giver en forståelse for, hvordan organisationen sammensætter individuelle onboarding programmer.

  Thomas GIA General Intelligence Assessment giver jer en nøjagtig forudsigelse af den tid, det vil tage en ansøger eller medarbejder at blive effektiv under forandringsprocesser eller i en ny jobrolle.

 • Hvad er forskellen mellem en evnetest og en IQ-test?

  Evnetest måler specifikke kognitive evner indenfor specifikke områder. Nogle test måler kun én evne, mens andre måler nogle få udvalgte. F.eks. måler Thomas GIA General Intelligence Assessment en ansøgers eller medarbejders evner indenfor hele 5 nøgleområder: Ræsonnement, Opfattelseshastighed, Talhastighed & -nøjagtighed, Sproglig forståelse og Spatial visualisering.

  I modsætning hertil måler IQ test (Intelligence Quotient) ikke specifik viden, men giver en mere generel forståelse af individets evne til at lære nyt stof og nye arbejdsmetoder.