Psykometrisk testning & Evnetestning

Vores vifte af psykometriske personlighedstest og assessment programmer kan bruges indenfor alle områder af organisationslivet og hjælper jeres medarbejdere med at udnytte deres potentiale fuldt ud.

Psykometrisk testning & Evnetestning

Vores vifte af psykometriske personlighedstest og assessment programmer kan bruges indenfor alle områder af organisationslivet og hjælper jeres medarbejdere med at udnytte deres potentiale fuldt ud.

Adfærd

PPA logo

Personlig Profil Analysen (PPA - DISC)

Thomas Person Profil Analyse (PPA) giver en hurtig og detaljeret indsigt i en persons adfærdsmæssige præferencer og kommunikationsstil.

Lær mere

Du kan
 • Ansætte den rigtige medarbejder
 • Forbedre kommunikationen
 • Motivere og engagere medarbejderne
 • Identificere udviklingsområder
 • Styre og lede mod bedre præstationer

Personlighed på arbejdspladsen

High Potential Trait Indicator (HPTI)

High Potential Trait Indicator (HPTI) er en arbejdspladsrelateret personlighedstest, der er baseret på ’ Big Five ’-modellen. Den vurderer personlighedstræk, der forudsiger jobsucces og beskriver risikoen for derailment.

Lær mere

Du kan
 • Udarbejde/understøtte udviklingsplaner for lederne
 • Styrke teamwork blandt ledere
 • Informere om succession-planning
 • Øge medarbejderengagement med et stærkt lederskab
 • Tilføje sikkerhed til rekruttering af nyuddannede
 • Fastholde dine talenter ved at udvikle dem

Evner

General Intelligence Assessment (GIA)

Thomas General Intelligens Assessment (GIA) måler et individs evner og egnethed indenfor 5 kognitive nøgleområder; Ræsonnement, Opfattelseshastighed, Talhastighed & nøjagtighed, Sproglig forståelse og Spatial visualisering.

Lær mere

Du kan
 • Måle mental kapacitet, herunder bl.a problemløsningsevne og hvor hurtigt individet kan tilpasse sig nye krav
 • Forstå, hvordan træning og uddannelse fører til udvikling
 • Identificere potentielle ledere, der har evnerne til at drive forandringsprocesser
 • Sørge for, at jeres medarbejdere bliver tilstrækkeligt udfordret 

Emotionel intelligens

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)

The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) måler 15 Emotionelle personlighedstræk, der er samlet i 4 overordnede hovedfaktorer; Velværefølelse, Selvkontrol, Emotionel faktor og Socialiseringsfaktor.

Lær mere

Du kan
 • Forstå medarbejdernes følelser og hvordan de leder og styrer relationer
 • Ansætte emotionelt intelligente medarbejdere
 • Praktisere effektiv kommunikation
 • Optimere de ledelsesmæssige færdigheder
 • Fremme engagement og loyalitet

360 graders feedback

Thomas 360 gør det hurtigt og nemt at indsamle performance-feedback fra ledere, kolleger, teammedlemmer og kunder og derefter sammenligne denne feedback med fokuspersonens vurdering af egne kompetencer.

Lær mere

Du kan
 • Udforske forskellen mellem selvindsigt og omverdenens opfattelse
 • Åbne kommunikationskanaler til bedre teampræstationer
 • Afdække udfordringer, der kan have indflydelse på medarbejdernes præstationer
 • Hjælpe med at øge selvindsigten

Engage

Fastlæg niveauet af engagement i jeres organisation og identificer handlinger, der forbedrer medarbejdernes velbefindende, motivation og effektivitet.

Lær mere

Du kan
 • Fastlægge niveauet for engagement i jeres organisation
 • Identificere de mest relevante områder, hvor I kan igangsætte initiativer til at øge engagementet
 • Sammenligne engagementsniveauer på tværs af organisationen og over tid
 • Afdække udfordringer, der kan have indflydelse på produktivitet og trivsel